Webbplatsens överlägg

Skiljerelä & El schema

El schema enligt följande

CTEK Skiljerelä, bara fungerar utan att man behöver vrida någon ratt för att skilja start eller förbrukar batterierna åt. Kopplar även ihop solceller och allt så då kunde den gamla MPPT solcell laddningsrelä tas bort. Installera en huvudbrytare som stänger all ström för att vara säker. I konceptet ingår även en riktig el mätare, behövs en shunt för att mäta detta rätt, den som sitter till vänster om CTEK.Batterimätare

Mot tidigare ratt som man glömde ibland.

sakringar_akter3