Webbplatsens överlägg

Båtmässa 2000

Bilder från båtmässan i Stockholm 2000-03-07

Från och med år 1999 gjordes skrovet om så att knappt en meter i slutet av båten är tillplattat.

akterform.jpg
massan.jpg

Extra info om förarsätet.

Förarsätet på Ryds 695 skiljer sig åt i bredd mellan olika årsmodeller. På 1998 års modell var förarsätet 80 cm brett. Det är lika brett som plasthurtsen under sätet. Notera hur förarsätets vänstra del ligger kant i kant med plasthurtsen på denna bild.

Från och med 1999 gjordes förarsätet 90 cm brett. Vi vet inte varför, men gissar att det var för att det lättare skulle gå att få plats med två personer på förarsätet. Notera hur förarsätet sticker ut 10 cm i gången på denna bild.

Fördelen med det bredare sätet är att man får mer sittplats. Nackdelen är dock att det blir lite trängre i passagen fram till ruffen.