Webbplatsens överlägg

Info om Ryds 695 klubben

Ryds 695-Klubben:

Ryds 695-klubben är en mötesplats för nuvarande, tidigare och potentiella ägare av en Ryds 695 DC eller Family. Ett 20-tal klubbträffar har hållits under årens lopp, se egen flik. Båten tillverkades i ungefär 100 exemplar och en del av dessa gick på export till våra nordiska grannländer och Tyskland. Eftersom det finns så få exemplar av båten vill vi att du hör av dig om du är en lyckligt lottad ägare till en Ryds 695 DC eller Family.

Medlemmar kan utbyta erfarenheter av sitt båtägande, tipsa varandra om saker som gör båten ännu bättre. Men, för att klubben ska kunna bli en sådan mötesplats krävs att vi jobbar tillsammans för att vi ska bli så många medlemmar som möjligt. Om ingen är medlem finns det ju ingen att utbyta erfarenheter med.

Som sagt, hela den här klubbens verksamhet bygger på oss medlemmar. Ser ni eller känner ni till någon 695-ägare, så kan ni tipsa dem om klubben.

Att bli medlem i klubben kostar endast 100 kronor. Allt du behöver göra är att registrera dig här på sidan.

Inloggade medlemmar:

  • Medlem har en egen profilsida med kontaktinformation, båt och motor information.
  • Medlemmar har tillgång till ett 40 tal Tips om båten och förbättringar du kan göra. Guld värt i många fall!
  • Medlemmar har tillgång till ett diskussionsforum där medlemmar kan utbyta erfarenhet mellan varandra, kan vara vilket trailer passar båten bäst, eller vilken propeller använder ni, etc.
  • Medlemmar har länkar till företag som kan tillhandahålla unika reservdelar till båten.

Övrig information:

Mars 2017 övergick klubben från att ha drivits som en ideellförening, med en styrelse bestående av ordförande, kassör, etc till en mer slimmad organisation bestående av en arbetsgrupp istället.

December 2021, Ny hemsida, Från Ryds695.se till Ryds695.nu

Annars ingen skillnad.