Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 7, 2013-03-04

 

 

Tid: Den 4:e mars 2013, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från vårt styrelsemöte 24 september, 2012

§6. Ekonomi

Kassa rapport.

Budget 2013


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben


§8.


Klubbträffar


Vinterträff hade vi på Lidingö 2:a Februari. Artikel finns på hemsidan.

Träff på båtmässan planeras i Stockholm, Mitt i veckan är att föredra.

Sommar träff?


§9. Hemsidan

Nytt webb har vi nu bytt till, Binero.

De 2 artiklarna om ankarspel och bogpropeller är nu publicerade.


§10. Revision

Hur har revisionen gått?


§11. Valberedningen

Är det någon som avgår?


§12. Övrigt

Ryds idag, har vi någon kontakt kvar? Annica kontaktar Ryds för att uppehålla kontakten med det nya Ryds bolaget efter konkursen samt lyssna vart man kan få tag på 695 specifika detaljer såsom vindruta, glaslucka till förruff, kabindörr, instrumentpanel etc.

Schablonen för stripes till båtarna som vi fick från Ryds visade sig inte vara komplett. Annica tar även detta med Ryds om vi kan få direktkontakt med deras leverantör på dessa detaljer.

Årsmötes datum?


§13. Nästa styrelsemöte

april / maj

Via Skype


§14. Mötets avslutande