Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 7, 2013-03-04

 

 

Tid: Den 4:e mars 2013, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Patrik Larsson, Bennie Sjöquist, Annika Ljungström och Stellan Spaak
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  Ordföranden öppnar mötet.

§2. Godkännande av dagordning  Dagordningen godkänndes.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  Ordinarie ordförande och sekreterare utses.

§4. Styrelsen

Inget att rapportera fn.


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från vårt styrelsemöte 24 september, 2012

§6. Ekonomi

Kassa rapport, dagens kassa är 3448,75

Budget 2013:

Intäkter     Medlemsavg. 4500:-

Kostnader  Hemsida        1000:-

                 Postgiro        1000:-

                 Porto             500:-

                 Övrigt           2000:-


§7. Medlemmar

Aktuellt antal       43

Nya medlemmar   1


§8.


Klubbträffar


Vinterträff hade vi på Lidingö 2:a Februari. 4 familjer deltog i aktiviteten. Artikel finns på hemsidan.

Träff på båtmässan planeras i Stockholm, torsdag den 7 mars

Sommar träff, frågan flyttas till nästa möte.


§9. Hemsidan

Vi har nu bytt till nytt webhotel, Binero. Allt har gått bra och Patrik har gjort ett stort arbete. Nu återstår att flytta registreringen av vår www-adress som kontot hos Binero till klubbens namn. Patrik och Bennie sköter detta.

De 2 artiklar om ankarspel och bogpropeller är nu publicerade.


§10. Revision

Inga uppgifter tillgängliga för dagen.


§11. Valberedningen

Alla i styrelsen fortsätter men önskvärt att tillsätta suppleant. Oklart om revisor och valberedning. 


§12. Övrigt

Våra representanter som besöker Allt för Sjön den 7 mars söker kontakt med representant för Ryds båtar för att uppehålla kontakten med det nya Ryds bolaget efter konkursen samt lyssna vart man kan få tag på 695 specifika detaljer såsom vindruta, glaslucka till förruff, kabindörr, instrumentpanel etc.

Schablonen för stripes till båtarna som vi tidigare fått från Ryds visade sig inte vara komplett. Annica tar även detta med Ryds om vi kan få direktkontakt med deras leverantör på dessa detaljer.

Årsmötes datum blir 19 mars kl. 20 (telefonmöte) se kallelse


§13. Nästa styrelsemöte

april / maj

Via Skype


§14. Mötets avslutande  Mötet avslutades av ordföranden.