Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 12, 2014-10-23

 

 

Tid: Den 23 Sept 2014, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Inför årsmötet, någon som avser att avgå.


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 19:e maj, 2014


§6. Ekonomi

Kassa rapport


§7. Medlemmar

Aktuellt antal


§8. Klubbträffar

Sommarträff uteblev tyvärr igen, pga lågt intresse.

Vinterträff, Stockholm?


§9. Hemsidan

Patrik kan skapa en mapp under inredning som heter mattor. Frågan är ifall vi döper om teakdurk till durk och lägger båda varianterna i samma? Teakdurk artikeln saknar en bild.

Om någon har köpt mattor skulle det vara bra att veta att allt fungerat bra, och någon bild på hur fint det blev. 

Befintlig artikel om Toalett kan vi även lägga till med toatömning. Saknas andra varianter än porta potti, borde finnas någon som har en vatten toa med septitank.

Ny artikel om solceller kan vi lägga upp.

Då Suzuki 140hk verkar vara populär vore det bra med lite mer info om den, propeller har en tabell som kan uppdateras.


§10. Övrigt

Frontluckan verkar lösa sig, dels har vi fått kontakt med Ryds leverantör i Norge, men även en medlem har hittat ett Svenskt företag som kan tillverka luckan. Vi går vidare med den Svenska leverantören som gör luckan efter mall av en befintlig lucka.

Gummilisten runt luckan är något många söker så vi måste prioritera att försöka hitta en leverantör.

Stripes, hittde ett företag som skulle kunna göra den men det vi fick från Ryds vara endast första delen från fören. Även den ovala Ryds 695 dekalen saknar vi info om.

§13. Nästa styrelsemöte

Januari/Feb 2015

Via Skype


§14. Mötets avslutande