Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 12, 2014-10-23

 

 

Tid: Den 23 Oktober 2014, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  Robert Jung, Patrik Larsson, Bennie Sjöquist, Stellan Spaak
Frånvarande:  Annica Ljungström
 

§1. Mötets öppnande  Ordföranden förklarade mötet öpnnat.

§2. Godkännande av dagordning  Dagordning godkänns av närvarande

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  Sittande 

§4. Styrelsen

Inför årsmötet, någon som avser att avgå. Stellan aviserar att han vill avgå. 


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 19:e maj, 2014. Öppna frågor diskuteras under respektive punkt i dagordningen.


§6. Ekonomi

Kassan uppgår 9383,75 kr. i dags dato.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal medlemmar idag 48 st.


§8. Klubbträffar

Sommarträff uteblev tyvärr igen, pga lågt intresse.

Vinterträff, Stockholm skall ordnas traditionsenligt  i slutet Januari/början Februari.


§9. Hemsidan

Patrik kan skapa en mapp under inredning som heter mattor.  Där kan firmanamn, priser och ev. foton läggas in som rapporteras från köpare och tipsa vidare till medlemmarna.

Befintlig artikel om Toalett kan vi även lägga till med toatömning. Saknas andra varianter än porta potti, borde finnas någon som har en vatten toa med septitank.

Ny artikel om solceller kan vi lägga upp.

Då Suzuki 140hk verkar vara populär till våra båtar vore det bra med lite mer info om den, propeller osv.


§10. Övrigt

Reservdelar:

Frontluckan verkar lösa sig, dels har vi fått kontakt med Ryds leverantör i Norge, men även en medlem har hittat ett Svenskt företag, Vinkplast AB som kan tillverka luckan. Vi går vidare med den Svenska leverantören som gör luckan efter mall av en befintlig lucka.

Gummilisten runt luckan är något många söker så vi måste prioritera att försöka hitta en leverantör. Stellan söker leverantörer via båtkontakter.

Stripes, hittde ett företag som skulle kunna göra den men det vi fick från Ryds vara endast första delen från fören. Även den ovala Ryds 695 dekalen saknar vi info om. Robert kollar med Dekaltrim, som verkar duktiga på dekaler till båtar och andra fordon.

Vi har sett att revisorn säljer sin båt, kommer han fortsätta som revisor?

§13. Nästa styrelsemöte

Januari/Feb 2015

Via Skype


§14. Mötets avslutande  Mötet föklarades avslutat.