Webbplatsens överlägg

Styrelseberättelse verksamhetsåret 2013

Om klubben

Ryds 695-Klubben är en allmännyttig ideell förening (organisationsnummer 802462-1545) avsedd främst för ägare av Ryds 695 Family eller DC, samt deras familjer.

Klubben ska fungera som mötesplats för ägare och personer som är intresserade av Ryds 695.

Klubben ska sträva efter dialog och kunskapsutbyte kopplat till Ryds 695, samt verka för att främja båtlivet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

.

Verksamhet

Antalet medlemmar under verksamhetsåret utgjordes av 45 st (2013-12-31). 

Vi har prioriterat detta under året (OBS, ingen prio ordning nedan):

• Att byta webb hotell

• Att ordna klubbträffar.

• Att lägga upp ett antal nya tips (egna tips samt bidrag från medlemmar) på förbättringar till hemsidan.

• Att jobba vidare med Ryds för för att komma åt ritningar och/eller leverantörer av kritiska delar och unika detaljer till våra båtar. Bland annat har vi nu ett företag som gör mattor och har ritningar till dom.

Vi i styrelsen har även detta år arbetat vidare på att lära oss hemsidan, att kunna skapa och lägga upp artiklar, så vi blir fler som kan hantera detta.

.

Årsmöte

Årsmöte avhölls 2012-03-27. Information om vad årsmötet behandlade finns på hemsidan.

.

Styrelsen

Efter årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Robert Jung

Kassör: Bennie Sjöquist

Sekreterare: Stellan Spaak

Webbansvarig: Patrik Larsson

Klubbmästare: Annica Ljungström

Ledamot: Vakant

Övriga funktionärer

Revisor; Hans Liljenström

Valberedning; Hans Liljenström

.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har haft ordinarie protokollförda sammanträden.

2013-03-04

2013-05-20

2013-09-30

Protokoll från samtliga möten finns på hemsidan.

.

Aktiviteter

Klubbträff har varit lite svårt att få deltagare till så det blev ingen sommarträff.

Vinterträff hade vi 2013-02-02 med Amerikanskt tema denna gång.

.

Ryds 695-Klubben mars 2014