Webbplatsens överlägg

Sjövattenpump

I Ryds 695 finns det begränsade möjligheter att ta med sig färskvatten. De flesta har ett par 10-litersdunkar som man kan fylla med färskvatten och man kan köpa flera sådana dunkar om man vill ta med sig mer vatten. En del har gått ett steg längre och monterat en fast färskvattentank som rymmer 50-70 liter. Trots detta måste man hushålla med färskvattnet. Om man inte vill slösa på färskvatten kan man installera en sjävattenpump.

Vattnet tas in genom en bordsgenomföring under vasken. Direkt på insidan av bordsgenomföringen sitter en ballofixkran så att man kan stänga av vattnet när man inte ska vara i båten på ett tag. Ballofixkranen är åtkomlig genom inspektionsluckan i stuvutrymmet bakom vasken. Genom samma inspektionslucka kan man även komma åt sjövattenfiltret så att man kan göra rent det vid behov.

 

Skruvarna ovanför inspektionsluckan fäster varsin pump, sjö- respektive färskvatten. Under vasken ser det ut så här om man tar bort kylskåpet.

 

Den vänstra pumpen är till färskvattnet, den högra är sjövattenpumpen. Färskvattenpumpen flyttades också hit för att få mer utrymme i stuvutrymmet bakom vasken. De flesta färskvattenpumpar är monterade upp-och-ner. Pumpen ska vara installerad som på bilden ovan, med elektroniken och motorn uppåt och vattenanslutningarna nedåt. Annars kan vatten från kopplingarna läcka in i elmotorn och skapa kortslutning.

Vid vasken sitter kranen för sjövattnet.

 

Sjövattenkranen är den till höger, färskvattenkranen den till vänster. Sedan bilden togs har sjövattenkranen fått en röd markering så att man inte tar fel av misstag. För att få plats med båda kranarna kapades kranarmarna ett par centimeter.