Webbplatsens överlägg

Protokoll från styrelsemöte nr 17, 2016-09-26

 

 

Tid: Den 26 september, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  Robert Jung, Patrik Larsson, Bennie Sjöquist, Jonny Lagerström
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  Robert öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordning  Dagordningen godkändes av mötet.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Robert ordförande

Jonny sekreterare


§4. Styrelsen

Inför årsmötet (först i mars 2017 dock), någon som avser att avgå?

Bennie har sedan tidigare anmält sin avsikt att avgå som kassör.


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte ?:e maj, 2016


§6. Ekonomi

Kassa rapport

Bennie redovisade att klubben har 10589,25 kr i kassan.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal, 41 st


§8. Klubbträffar

Sommarträff arrangerades ej, fortfarande allmänt lågt intresse.

Vinterträff?

 


§9. Hemsidan

Riktigt fin blev den!! Tack Patrik.

Finns lite funktioner som fungerade in den tidigare som inte finns eller fungerar på annat sätt. Bland annat går det inte att sända mail till alla medlemmar från hemsidan, måste göras via admin sidan men det verkar fungera bra.


§10.

Övrigt

 

 

Frontluckan äntligen löst, tack till Håkan Samuelsson som ordna ett bra företag som kunde göra dom. Vi fick ihop ca 13 st som beställde en ny frontlucka.

Gummilisten är också löst. Ertec i Norge har en som fungerar, men tror inte det finns i obegränsad mängd dock.

 

§11. Nästa styrelsemöte

Januari/Feb 2017

Via Skype


§12. Mötets avslutande  Ordföranden avslutade mötet