Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 8, 2013-05-20

 

 

Tid: Den 20 Maj 2013, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Patrik Larsson, Annica Ljungström, Stellan Spaak samt Bennie Sjöquist delvis.
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Sittande valdes.

§4. Styrelsen

Oförändrad från tidigare år då samtliga omvaldes på senaste årsmötet.

Efter sommaren är det dags att mer aktivt söka en ersättare av Revisor samt en suppleant till styrelsen. Har vi kontakt med någon medlem innan dess kan vi gärna kolla av intresse.


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 4:e mars, 2013 och protokoll från årsmötet 19:e mars, 2013 genomlästes och ej avslutade punkter flyttas till dagens möte.


§6. Ekonomi

20 st. har betalt in årets avgift. Styrelsen formulerar ett “påminnelse” mail för att få in ytterligare medlemsavgifter. Vi skickar ut ett snällt mail och sedan ytterligare en påminnelse före vi börja avaktivera någon.

Kassa behållningen idag består av 5348,75 kr.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal idag 44 st.

Nya medlemmar 1 st.

Någon som lämnat 695-klubben, vet ej, denna punkt kan utgå på nästa protokoll.


§8. Klubbträffar

Sommarträff, Stockholm och Göteborg. I Stockholm finns det flest båtar och därför mest sannolikt att kunna ha en träff där. Detta skulle kunna passa i Juni/Juli veckorna 26-28. Även i Göteborg har intresse visats. Vi skickar ut förfrågan lite närmare i Juni och kollar om intresse fortfarande finns.

Skall vi göra ett reportage från årets klubbträff från båtmässan i våras? Bennie får avgöra om han vill skriva några rader om detta.


§9. Hemsidan

Vad vill vi visa som senaste artiklar? Idag kommer alla våra kallelse och protokoll från styrelsemöten upp, då missar man lätt de “riktiga” artiklarna som ex bog propeller. Patrik undersöker om det går att skilja bort de olika styrelse dokumenten från senase artiklar så att de endast hamnar under droplisten Om klubben/Verksamhet osv. Detta gör det enklare för besökare att finna intressanta nyheter som är mera båtrelaterade istället.

Binero flytten har fungerat bra. Flytta registreringen av vår www-adress som konto hos Binero till klubbens namn. Bennie och Patrik håller på med detta och det kvarstår vissa rutiner som skall avklaras innan omregistreringen kan genomföras.

Mail gruppen “Alla 695 ägare” är nu om döpt till “Alla medlemmar”.


§10. Övrigt

Kontakten med Ryds är positiv, de skulle inventera vilka 695 delar som finns kvar hos dem och återkomma med en lista. Annika undersöker med Ryds om detta och en medlem har också efterlyst info var man kan anskaffa ny gummilist till frontluckan via hemsidan. 

Vi i styrelsen, gärna andra också, får filma under sommaren så vi kan få i hop till en trevlig film att publisera på YouTube med Ryds 695 relaterat material ihöst.


§13. Nästa styrelsemöte

September

Via Skype


§14. Mötets avslutande  Orföranden förklarade mötet avslutat.