Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 5, 2012-05-14

 

 

Tid: Den 14 Maj 2012, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Bennie Sjöquist, Patrik Larsson, Annica Ljungström och Stellan Spaak
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  Mötet öppnas av ordföranden

§2. Godkännande av dagordning  Mötet godkänner dagordningen

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  Sittande ordförande och sekreterare väljs.

§4. Styrelsen

Oförändrad från tidigare år då samtliga omvaldes på senaste årsmötet, dock har Pelle Granqvist avgått på egen begäran.


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 5:e mars, 2012

Protokoll från årsmötet 27:e mars, 2012

Öppna frågor flyttade till dagordning i detta mötet.


§6. Ekonomi

Till dags dato har 29 medlemmar betalat in årets avgift.

Bennie skickar ut en påminnelse till ej hittills betalande medlemmar.

Kassabehållning idag är 6826 kr.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal 49 st

Nya medlemmar 1st – Ronny Sundqvist

Lämnat 695-klubben 2 st – Mats Hyden samt Henrik Johansson


§8. Klubbträffar

Sommarträff, Stockholm och Göteborg, datum till 7/7-12.

Stockholmarna kan träffas på Utö och Göteborgarna på Vrångö.

Både datum och plats är att se som förslag för att kunna komma igång med planeringen i god tid.

Annica tänker skicka ut inbjudningar denna vecka. 


§9. Hemsidan

Nytt webb hotell, några olika alternativ testade,

  • Binero.com, 820 kr/år svenskt litet bolag, supporten bra
  • One.com, 326kr/år Danskt/Dubai, stort bolag, support ok

Styrelsen ger Patrik fullmakt att organisera samt genomföra flytt till ny plats som måste ske i Augusti. Förfallodag på gällande avtal är 21/8 samt utflytt före sista Aug. om byte skall ske.

Patrik får kontakta oss andra vid behov av hjälp samt givetvis också Stefan.

En ny artikel med bland annat en lista där man kan se vilka propellerkombinationer som finns är förberedd. Denna artikel finns för test och kommer att läggas ut inom en vecka för alla. Meningen är att medlemmarna då skall kunna meddela styrelsen in sina varianter och ett omdömme så lägger vi till det vart efter vi får in den informationen. Varje medlem får också möjlighet att själva i sin profil lägga till data om den propeller som dom använder till sin motor.

Tydligare beskriven offentlig rutin behövs för att lägga till och ta bort bilder på medlemmarnas egna båtar. Testa om bara vi med ökad behörighet kan göra detta eller om det kan ske av varje medlem direkt. Patrik ansvarar för detta ev via testmedlem.

För icke medlemmar finns nu bilder på hemsidan som beskriver båten bättre utvändigt och invändigt. Även bilder från våra klubbträffar finns nu att beskåda för icke medlemmar. 


§10. Övrigt

Klubbdekal att sätta på båten, mötet enades om en leverantör som är känd av Robert och som offererat bra kvalitet och bästa pris.

Spångberg Reklam AB, pris 5,74 /styck inkl. moms.

300 st. skall beställas- 150 blå och 150 vita. 1722kr + ev. frakt.

Storlek 150x45mm

Blå kulör = NCS S  4550-R80B

Vit kulör =  NCS S 0603-R60B 

Robert beställer och Bennie skickar ut till medlemmarna.

Behörigheter till hemsidan är ändrade pga. kassören skall kunna sortera medlemmar för utskrift av rapporter på ett effektivare sätt (tex. efter betalda/icke betalda medlemsavgifter).

Ändringen är att Robert, Annica och Stellan inte är admin utan ett steg under, manager.

Detta medförde att sekreteraren (Stellan) inte kan uppdatera adress registret och därför ändras detta åtagande till kassören. ( Kassöran har gjort detta i huvudsak ändå i praktiken och ändrar därför inte arbetsbelastningen). Detta är nu ändrat arbetsbeskrivningar för styrelsen.


§13. Nästa styrelsemöte

September

Via Skype


§14. Mötets avslutande  Ordföranden förklarade mötet avslutat.