Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 4, 2012-03-05

 

 

Tid: Den 5 mars 2012, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Annika Ljungström, Bennie Sjöquist, Patrik Larsson och Stellan Spaak
Frånvarande: Per Granqvist
 

§1. Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av mötet.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av sittande ordförande och sekreterare.

§4. Styrelsen

Arbetsbeskriving för Suppleant saknas. Denna funktion kan vila tills det “dyker” upp någon som är intresserad att ingå i styrelsen.

Per Granqvist, suppleant i styrelsen, har sålt sin båt och kommer lämna styrelsen, vill dock vara kvar i vår trevliga klubb.


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från vårt styrelsemöte 26 september, 2011 genomgicks och öppna frågor flyttas till övriga frågor detta möte.

§6. Ekonomi

Dagens kassasaldo är 4576,25 kr.

Eget PG nummer för 695 klubben samt att registrera Ryds 695 klubben hos skattemyndigheten är nu klart.

Budget 2012

Intäkter

Medlemsavgifter 50x100kr   5000 kr

Summa intäkter                  5000 kr


Utgifter

Hemsida/Web-hotel             2000 kr

Hemsida övrigt                     500 kr

Klubbdekal                         1200 kr

Porto                                   600 kr

Övrigt                                  700 kr

Summa utgifter                   5000 kr

Bokslutet för 2011 skickat till revisor för revision.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal idag 50 st.

Inga nya medlemmar sedan förra mötet.

Ingen har heller lämnat 695-klubben under perioden.


§8. Klubbträffar

Vinterträff inställd, pga. få anmälningar.

Träffen på båtmässan, i Stockholm möttes 6 medlemmar vid Ryds monter för att sedan se nyheterna på mässan. Samma upplägg kan införas för Göteborgsmässan till nästa säsong.

Sommarträffen skall planeras på nästa styrelsemöte närmare sommaren, kanske både i Stockholm och Göteborg? Det fanns ju förra året intresse från vissa klubbmedlemmar att träffas i Göteborgstrakten.


§9. Hemsidan

Nytt webb hotell, Patrik har valt ut ett antal webhotell som skall testas och behöver då styrelsemedlemmarnas hjälp med utvärdering ang. funktionalitet samt hastighet osv.

Det går att kopiera nuvarande hemsida till provplatserna ganska enkelt så det stora jobbet är att utvärdera. Viktiga parametrar vid val är att support är snabb med respons och service, hastighet när man är inne på sidan och läser samt enkel att hantera för medlemmar för egna uppdateringar. Patrik kommer löpande skicka ut länkar till styrelsen löpande för utvärdering.

Utbildning för styrelsen så vi alla kan göra uppdateringar, önskvärt att de som är osäkra hör av sig samt att man gör små enkla artiklar för att uppehålla kunskaper samt få en levande hemsida.

Kontaktinfo för de som inte är medlemmar är klart, styrelsen är nu synlig även för en icke inloggad person.

För icke medlemmar, lite bättre bilder på båten, främst insidan på en standard båt, idag måste dom hitta det via typ blocket annonser är nu klart, varit tillgänglig för medlemmar under en tid men skall släppas på nu snart så även en icke inloggad person kan ta del av detta.

Patrik förbereder en plats, en lista där man kan se vilka propellerkombinationer som finns till de olika motorerna samt hur de fungerar. Detta kommer att behöva input från medlemmarna med förslag och utlåtande om olika alternativ.

Tydligare beskriven offentlig rutin behövs för att lägga till och ta bort bilder på medlemmarnas egna båtar. Patrik ansvarar för detta.


§10. Revision Revisionen var ännu inte klar vid mötet

§11. Valberedningen Inga förslag till detta mötet.

§12. Övrigt

Klubbinfo dekal att fästa på båten, olika förslag tas fram för att beslutas på nästa möte. Fritt fram för alla att lämna förslag gärna med kostnads förslag. Beslutas nästa möte. Stellan har gjort förslag på logga som skickats ut till styrelsen och återkommer med pris för tryckning av dessa. Loggan har samma profil som hemsidans front sida.

Företaget Ryds Båtar erbjuds gratis medlemskap och inloggning i klubben. Annika sköter kontakterna med Ryds båtar.

Årsmötes datum 2012-03-27 kl.20:00 Telefon möte med kod


§13. Nästa styrelsemöte

2012-05-14

Via Skype


§14. Mötets avslutande Ordföranden förklara mötet avslutat.