Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 11, 2014-05-19

 

 

Tid: Den 19:e Maj 2014, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Bennie Sjöquist, Annica Ljungström, Patrik Larsson och Stellan Spaak
Frånvarande:  –
 

§1. Mötets öppnande  Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning  Dagordningen godkändes

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Ordinarie valdes

§4. Styrelsen

Oförändrad från tidigare år då samtliga omvaldes på senaste årsmötet.

Ny revisor blev vald, Anders Mannesten. Se årmötesprotokollet.

§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 4:e mars, 2014

Protokoll från årsmötet 19:e mars, 2014

Öppna ärenden överförda till övriga frågor på dagens möte.


§6. Ekonomi

25 st. har betalat in årets avgift hitills.

Bennie och Robert sänder ut en påminnelse i samband med klubbinfo.

8044:25 är aktuellt saldo i kassan.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal medlemmar är 46 st.


§8. Klubbträffar

Ordföranden skickar ut en generell förfrågan om sommarträffar, om intresse för Stockholm och Göteborg? Det har varit svårt de senaste åren att få med medlemmar utöver några i styrelsen.


§9. Hemsidan

Vi kan lägga upp artikel om att köpa nya mattor, Om någon har köpt mattor skulle det vara bra att veta att allt fungerat bra, och någon bild på hur fint det blev. Patrik kan skapa en mapp under inredning som heter mattor.

Patrik rapporterar att nya webhotellet fungerar bra och att det kommer en del uppdateringar snart.


§10. Övrigt

Annica har haft en del kontakter med Ryds ang. reservdelar till 695:orna, fått vissa ledtrådar på leverantörer att gå vidare med. Viktig reservdel är genomgångsluckan i fören vilken man i princip inte kan klara sig utan. Frågan om stripes har varit uppe igen, vi kom ju inte hela vägen sist.

Antal medlemmar stämmer inte, på hemsidan står det 46, men om man tittar på Medlemmar, Alla medlemmar så är det bara 19. Det beror på att vi just nu skiljer på vilka som hunnit betala årsavgiften eller inte. Kan vi göra detta på annat sätt? Vad händer ifall vi sänder ett mail till Alla medlemmar? blir det till 19 eller 46 medlemmar då?


§13. Nästa styrelsemöte

September

Via Skype


§14. Mötets avslutande