Webbplatsens överlägg

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

 

Om klubben

Ryds 695-Klubben är en allmännyttig ideell förening (organisationsnummer 802462-1545) avsedd främst för ägare av Ryds 695 Family eller DC, samt deras familjer.

Klubben ska fungera som mötesplats för ägare och personer som är intresserade av Ryds 695.

Klubben ska sträva efter dialog och kunskapsutbyte kopplat till Ryds 695, samt verka för att främja båtlivet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

.

Verksamhet

Antalet medlemmar under verksamhetsåret utgjordes av 41 st (2016-12-31). 

Vi har prioriterat detta under året (OBS, ingen prio ordning nedan):

• Att lägga upp ett antal nya tips (egna tips samt bidrag från medlemmar) på förbättringar till hemsidan.

• Vi inklusive medlemmar har nu jobbat vidare med gummilisten runt front luckan samt frontluckan. Vi har ett företag som kan göra frontluckan (dock ej orginal leverantören), men luckan blev väldigt bra!. Det blev en större grupp som köpte luckan samtidigt så vi fick ett bra pris. Gummilisten går också att beställa.

Vi i styrelsen har även detta år arbetat vidare på att lära oss hemsidan, vi (webmaster) har flyttat över dagens sida till en nya/modernare plattform. Nya hemsidan blev så fin!

.

Årsmöte

Årsmöte avhölls 2016-03-29. Information om vad årsmötet behandlade finns på hemsidan.

.

Styrelsen

Efter årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Robert Jung

Kassör: Bennie Sjöquist

Sekreterare: Jonny Lagerström

Webbansvarig: Patrik Larsson

Klubbmästare: Vakant

Ledamot: Vakant

Övriga funktionärer

Revisor; Stefan Palmqvist

Valberedning; Styrelsen

.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har haft ordinarie protokollförda sammanträden.

2016-09-26

2017-01-23

 

Protokoll från samtliga möten finns på hemsidan.

.

Aktiviteter

Klubbträff har varit lite svårt att få deltagare till så det blev ingen sommarträff eller vinterträff.

 

 

Ryds 695-Klubben mars 2017