Webbplatsens överlägg

Installera nya program

Det finns olika typer av “program” man kan ladda ner och installera på sidan. De har olika namn beroende på hur avancerade de är och vad de gör. Följande finns:

  • Komponenter: Mest avancerade, t.ex. forumet, fotoalbumet, backup-lösningen
  • Moduler: Oftast lite enklare, t.ex. listan med antal medlemmar och de senaste medlemmarna på startsidan
  • Pluginer: Är oftast något som förändrar funktionen i ett befintligt program. Vi har t.ex. en plugin som gör att Joomlas egen sökmotor även söker bland bildtexterna i fotoalbumet.
  • Templates: Stilmallar. Styr strukturen och utseendet på sidan. Vår stilmall heter RhukMilkyway och ingår i Joomlas standardpaket.
  • Språkfiler: Nästan alla komponenter och moduler är skrivna på engelska som standard. Men vi kan ladda hem svenska språkfiler.

Tyvärr finns det ingen standard för hur man installerar alla olika varianter. Det beror lite på vad det är man ska installera. Språkfiler kommer oftast som en php- eller ini-fil och dessa får man skicka upp till rätt bibliotek på sidan med FTP. Vissa uppgraderingar av redan befintliga program görs också med FTP. Men det absolut vanligaste är att komponenter, moduler, pluginer och templates installeras via Joomlas installator. När man laddar hem sitt “program” brukar det följa med en fil som heter “readme.txt”. Där brukar det stå hur man ska installera “programmet”.

 

Steg 1. Ladda hem “programmet”

Programmen (dvs. komponenten, modulen, eller pluginen) finns oftast tillgänglig som en packad filmapp. Antingen i form av en zippad fil (.zip) eller som en s.k. tarballz-fil (.tar.gz). Många program finns tillgängliga på Joomla Extensions Directory och alla som är installerade på den här siten finns dokumenterade på sidan Om webbplatsen. Gå till programmets hemsida och ladda hem det komprimerade filpaketet. Spara det någonstans där du hittar det lätt, t.ex. i mappen C:\Joomla eller något sådant.

Joomla packar själv upp filpaketet och känner även av vilken komprimeringsmetod som använts, så oftast behöver man inte göra något med det komprimerade filpaketet. Men, det finns som sagt ingen standard, så även här finns undantag. Ett exempel är Community Builder, som vi använder på den här siten. I varje ny version av Community Builder finns både en ny version av huvudkomponenten, men även av ett par moduler som Community Builder tillhandahåller. Community Builders filpaket är därför packat i två lager. Först ligger komponentens filpaket packat för sig. Även modulernas filpaket ligger packade för sig. Sedan slår man ihop komponenten och modulerna till ett enda packat filpaket. Då måste man packa upp det yttre lagret innan man kan installera det packade filpaketet för komponenten eller modulerna. Oftast kan man dock se på namnet på filpaketet hur man ska göra. Community Builders stora filpaket heter något med “Unzip first”. Då vet man att man först måste packa upp det yttre lagret innan man kan installera komponenten och modulerna.

 

Steg 2. Installera programmet.

Gå till fliken “Tillägg” och välj “Installera/Avinstallera”. Då får du upp den här sidan.

 

Klicka på “Bläddra” så får du upp en vanlig filhanterare. Leta upp ditt packade filpaket, t.ex. i mappen C:\Joomla och välj det paketet. Sedan klickar du på “Ladda upp fil & Installera” så drar installationen igång. Du får ett meddelande när det hela är klart.