Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 9, 2013-09-30

 

 

Tid: Den 30 Sept 2013, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Innan årsmötet leta upp en ny revisor samt suppleant. Tror det fanns någon kandidat.


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 20:e maj, 2013


§6. Ekonomi

Kassa rapport


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben


§8. Klubbträffar

Då det var få som kom på båtmässan så läggs inget från den “träffen” upp på hemsidan. Eller vad  bestämde vi?

Sommarträff uteblev tyvärr.

Vinterträff, Stockholm och Göteborg?


§9. Hemsidan

Flytta registreringen av vår www-adress som konto hos Binero till klubbens namn. Klar!

Patrik undersöker om det går att skilja bort de olika styrelsedokumenten från senaste artiklar, så att de “riktiga” tipsen endast hamnar under droplisten Om klubben/Verksamhet osv. Detta gör det enklare för besökare att finna intressanta nyheter som är mera båtrelaterade istället.


§10. Övrigt

Ryds skulle inventera vilka 695 delar, artiklar etc som dom har och ge oss en lista. Hur har det gått Annica?

Förfrågan om nyckel till kabin dörr, instrument panel,  även matta till båten. Hur kan vi rätt på en bra leverantör?

YouTube klipp på Ryds 695?


§13. Nästa styrelsemöte

Januari/Feb 2014

Via Skype


§14. Mötets avslutande