Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 9, 2013-09-30

 

 

Tid: Den 30 Sept 2013, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Bennie Sjöquist, Patrik Larsson, Annica Ljungström samt Stellan Spaak
Frånvarande:  –
 

§1. Mötets öppnande  Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning  Dagordningen godkändes av mötet.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  Sittande valda.

§4. Styrelsen

Innan årsmötet ska vi leta upp en ny revisor samt suppleant till styrelsen. Bennie hade förslag. Robert kontaktar och säkerställer tilltänkta  kandiater. 


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 20:e maj 2013 genomgicks och öppna frågor flyttas till övrigt i detta möte.


§6. Ekonomi

Kassa saldo 7349,75 kr. och inga utgifter väntar i nuläget.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal 44 st.

Nya medlemmar 3


§8. Klubbträffar

Det var för få medlemmar (Stefan, Bennie) som kom på båtmässan så därför läggs inget från den “träffen” upp på hemsidan. 

Sommarträff uteblev tyvärr pga. att vi inte kunde hitta ett lämpligt datum att gå ut med.

Vinterträff, Stockholm och Göteborg? I Stockholm iaf. Annika kallar.

Träffen skall vara i Januari eller Februari.


§9. Hemsidan

Ändrat registreringen av vår www-adress hos Binero till klubbens namn.  Domänen ägs nu av klubben.

Patrik undersöker om det går att skilja bort de olika styrelsedokumenten från senaste artiklar, så att de “riktiga” tipsen endast hamnar under droplisten “Om klubben/Verksamhet” osv. Detta gör det enklare för besökare att finna intressanta nyheter som är mera båtrelaterade istället för mötesprotokollen.

Frivilliga som vill skriva artiklar efterlyses. Vi har noterat att solpaneler monterats och tips om detta mottages tacksamt. Även olika förslag på andra förbättringar, tex organiserad förvaring i bakre durken. Allt är välkommet!


§10. Övrigt

Ryds skulle inventera vilka 695 delar, artiklar etc som dom har och ge oss en lista. Annica kontaktar Ryds för att höra vad de har kvar för delar och om de kan hjälpa oss med en leverantörsförteckning för unika detaljer till båtarna.?

Förfrågan finns om nyckel till kabin dörr, instrument panel, gummilist och knäppen till frontluckan även matta till båten. Hur kan vi rätt på bra leverantörer?

YouTube klipp på Ryds 695? Denna fråga parkeras till nästa sommar.

2011 var 23 Ryds 695:or till Salu på blocket, 2012 var det 17 och i år 2013 hittills 12.


§13. Nästa styrelsemöte

Januari/Feb 2014

Via Skype


§14. Mötets avslutande  Ordföranden förklarar mötet avslutat.