Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 8, 2013-05-20

 

 

Tid: Den 20 Maj 2013, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Oförändrad från tidigare år då samtliga omvaldes på senaste årsmötet.

Efter sommaren är det dags att mer aktivt söka en ersättare av Revisor samt en suppleant till styrelsen. Har vi någon kontakt med någon medlem innan dess kan vi gärna kolla av intresse.


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 19:e mars, 2013

Protokoll från årsmötet 4:e mars, 2013


§6. Ekonomi

Hur många har betalt in årets avgift?

Behöver vi sända ut en påminnelse?

Vad har vi i kassan?


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben


§8. Klubbträffar

Sommarträff, Stockholm och Göteborg?

Skall vi göra ett reportage från årets klubbträff från båtmässan i våras?


§9. Hemsidan

Vad vill vi visa som senaste artiklar? Idag kommer alla våra kallelse och protokoll från styrelsemöten upp, då missar man lätt de “riktiga” artiklarna som ex bog propeller. Vad tycker vi?

Binero flytten har fungerat bra. Flytta registreringen av vår www-adress som konto hos Binero till klubbens namn. Bennie och Patrik hur har det gått?

Mail gruppen “Alla 695 ägare” är nu om döpt till “Alla medlemmar”.


§10. Övrigt

 Kontakten med Ryds var possitiv, de skulle inventera vilka 695 delar, artiklar etc som dom har och ge oss en lista. Hur har det gått?

YouTube klipp på Ryds 695, hur gör vi det?


§13. Nästa styrelsemöte

September

Via Skype


§14. Mötets avslutande