Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 6, 2012-09-24

 

 

Tid: Den 24 Sept 2012, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 14:e maj, 2012


§6. Ekonomi

Kassa rapport


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben


§8. Klubbträffar

Vinterträff, Stockholm och Göteborg?


§9. Hemsidan

Nytt webb hotell, vad är status nu?

Artikel om motorkonservering publicerad.

2 st nya artiklar, ankarspel och bog propeller. Vem kan lägga upp dom?

“Reklam” på hemsidan, i artiklar? hur skall vi förhålla oss?


§10. Övrigt

Klubbdekal sändes ut under våren till samtliga medlemmar.

Rabatter för medlemmar på båt tillbehör?

Ryds idag, har vi någon kontakt kvar? 

Förfrågan om nyckel till kabin dörr, instrument panel.


§13. Nästa styrelsemöte

Januari/Feb 2013

Via Skype


§14. Mötets avslutande