Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 5, 2012-05-14

 

 

Tid: Den 14 Maj 2012, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Oförändrad från tidigare år då samtliga omvaldes på senaste årsmötet, dock har Pelle Granqvist avgått på egen begäran.


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 5:e mars, 2012

Protokoll från årsmötet 27:e mars, 2012


§6. Ekonomi

Hur många har betalt in årets avgift?

Behöver vi sända ut en påminnelse?

Vad har vi i kassan?


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben


§8. Klubbträffar

Sommarträff, Stockholm och Göteborg?


§9. Hemsidan

Nytt webb hotell, vad är status nu?

Patrik förbereder en plats, lista där man kan se vilka propellerkombinationer som finns till de olika motorerna samt ev. hur de fungerar.

Tydligare beskriven offentlig rutin behövs för att lägga till och ta bort bilder på medlemmarnas egna båtar. Patrik ansvarar för detta.

För icke medlemmar finns nu bilder som beskriver båten bättre utvändigt och invändigt. Även bilder från våra klubbträffar finns nu att beskåda för icke medlemmar. 


§10. Övrigt

Klubbdekal att sätta på båten, ett förslag har vi enats om som vi jobbar vidare på, kostnad? Storlek? utvärdering av offerter.

Olika behörighetsnivåer för styrelsen? (förutom Patrik som är webbansvarig och har en egen högre behörighet).


§13. Nästa styrelsemöte

September

Via Skype


§14. Mötets avslutande