Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 4, 2012-03-05

 

 

Tid: Den 5 mars 2012, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Arbetsbeskriving för Suppleant saknas. Skall vi ha det? 

Per Granqvist, suppleant i styrelsen, har sålt sin båt och kommer lämna styrelsen, vill dock vara kvar i vår trevliga klubb.


§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från vårt styrelsemöte 26 september, 2011

§6. Ekonomi

Hur ser det ut just nu.

Eget PG nummer för 695 klubben samt att registrera Ryds 695 klubben hos skattemyndigheten är nu klart.

Budget 2012


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben


§8.


Klubbträffar


Vinterträff blev inte av, för få anmälda.

Träff på båtmässan, stockholm göteborg? Mitt i veckan är att föredra.

Sommar träff?


§9. Hemsidan

Leta nytt webb hotell, vad är status nu?

Utbildning för styrelsen så vi alla kan göra uppdateringar, hur har det gått efter Stefans beskrivningar?

Kontakta info för de som inte är medlemmar är nu klart, styrelsen är nu synlig även för en icke inloggad person.

För icke medlemmar lite bättre bilder på båten, främst insidan på en standard båt, idag måste dom hitta det via typ blocket annonser. Är i stort sett klart, är vi nöjda?

Patrik förbereder en plats, lista där man kan se vilka propellerkombinationer som finns till de olika motorerna samt ev. hur de fungerar.

Tydligare beskriven offentlig rutin behövs för att lägga till och ta bort bilder på medlemmarnas egna båtar. Patrik ansvarar för detta.


§10. Revision

Hur har revisionen gått?


§11. Valberedningen

Vad är statusen?


§12. Övrigt

Klubbinfo dekal att fästa på båten, olika förslag tas fram för att beslutas på nästa möte. Fritt fram för alla att lämna förslag gärna med kostnads förslag. Beslutas nästa möte. En medlem har föreslagit ett företag som ev kan hjälpa oss med att trycka dessa.

Företaget Ryds Båtar erbjuds gratis medlemskap och inloggning i klubben. Annika tar detta samt om vi får använda Ryds logga till klubbemblemet. hur gick det?

Genomgång av den lite mindre medlems undersökning som gjordes när vi sände ut info till medlemmarna i höstas.

Årsmötes datum?


§13. Nästa styrelsemöte

april / maj

Via Skype


§14. Mötets avslutande