Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 3, 2011-09-26

 

 

Tid: Den 26 september 2011, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från Ryds 695-klubbens styrelsemöte 23 maj, 2011

§6. Ekonomi

Hur ser det ut just nu.

Skaffa eget PG nummer för 695 klubben.

Vad skall vi göra med pengarna som blir över då ekonomin är god just nu?


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben

Medlems undersökning? Vad vill de med klubben?


§8. Klubbträffar Vinterträff?

§9. Hemsidan

Leta nytt webb hotell

Utbildning för styrelsen så vi alla kan göra uppdateringar, hur har det gått efter Stefans beskrivningar?

Skall vi ha en avslutningsfras av ordföranden, på första sidan?

Kontakta info för de som inte är medlemmar?, idag är det webmaster man kan kontakta via mail. Hela styrelsen eller endast Ordförande och kanske kassör eller behålla som vi har det?

För icke medlemmar lite bättre bilder på båten, främst insidan på en standard båt, idag måste dom hitta det via typ blocket annonser.


§10. Övrigt

klubbshop? web shop? för stripes, dynor etc.

klistermärken med “Medlem, Ryds 695 klubben”, att ge alla existerande och nya medlemmar framöver. Design?


§11. Nästa styrelsemöte

januari / februari

Via Skype


§12. Mötets avslutande