Webbplatsens överlägg

Protokoll från styrelsemöte nr 18, 2017-01-23

 

 

Tid: Den 23:e Januari 2017, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  Robert Jung, Patrik Larsson, Bennie Sjöquist, Jonny Lagerström
Frånvarande:  –
 

§1. Mötets öppnande  Robert öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordning  Dagordningen godkändes av mötet.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Robert ordförande

Jonny sekreterare


§4. Styrelsen

Planering inför årsmötet. 

Skall vi lägger ned klubben som en ”allmännyttig ideell förening”.?

Har inte fått någon som nappat på att bli kassör i år heller, vi saknar ju även lite mer funktioner för att få klubben mer komplett.

 

Förslaget är följande:

Vi blir kvar som ”Ryds 695 klubb”, med främst hemsidan där det finns så mycket bra, samma länk som idag. Mer likt som klubben drevs tidigare, dvs utan styrelse.

Skillnaden blir då främst att vi inte behöver ha kassör, revisor, valberedning, klubbmästare etc.

Vi kan då inte ta betalt, vilket är det stora jobbet att sända ut och påminna de som inte betalt.

Vi kan fortfarande bestå av en grupp som driver klubben samt ha möten för att diskutera inriktning, ser ingen större skillnad på hur vi drivit klubben tills nu.

Vi måste hitta ett sätt att avsluta medlemmar, som inte frivilligt meddelar att de sålt båten, kanske 2-3 år utan att vara inloggad om man ser hur dagens medlemmar är inloggade?

 

Hur gör vi detta då?

I kassan finns ca 8500:-, vilket är ganska mycket, skulle vi kunna ha ett avgiftfritt år igen, om Bennie stannar som kassör, men 8500:- i kassan och utgifterna är som dom varit så räcker det i ca 4 år. 

Annars kan man tänka sig att vi i styrelsen delar på det som är kvar för vår arbetsinsats, likt de andra som avgått ur styrelsen, blir dock lite mycket, men man kan tänkas behålla dom för att betala hemsidan framöver något år. 

Alternativt dela med alla medlemmar, vilket är ett större jobb för så lite pengar man kan få, ca 200:-. Går att beställa ganska bra väskor med tryck för under 200:-, då finns det pengar till porto också.

Bennie kontrollerar vad som gäller om klubben ska läggas ned. Samtliga medlemmar informeras inför årsmötet. 

Blir förmodligen ett extra styrelsemöte inför årsmötet.

 


§5. Föregående mötesprotokoll

gicks ej igenom denna gång.


§6. Ekonomi

Kassa rapport:

8541,25 kr finns i kassan. Postgiro och hemsidan är betalda för 2017.


§7. Medlemmar

Aktuellt antal, 41 st


§8. Klubbträffar

Ingen plan just nu för Vinterträff.

Men kallar nog till en träff på båtmässan, men fortfarande få som hör av sig.

 


§9. Hemsidan

Nya hemsidan är riktigt bra. 


§10.

Övrigt

 

 

 

§11. Nästa styrelsemöte

Årsmötes datum

Nästa styrelsemöte maj 2017

Via Skype


§12. Mötets avslutande