Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 15, 2015-10-26

 

 

Tid: Den 26 Oktober 2015, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Inför årsmötet (först i mars 2016 dock), någon som avser att avgå?


§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 5:e maj, 2015

Vi skulle fråga ifall någon köpt nya mattor, tror inte vi gjort det?


§6. Ekonomi

Kassa rapport


§7. Medlemmar

Aktuellt antal, 41 st


§8. Klubbträffar

Sommarträff uteblev tyvärr igen, pga lågt intresse.

Vinterträff, Stockholm?


§9. Hemsidan

Vi fick inget napp på någon i klubben som kan Joomla. Skall vi jaga mer eller ligga lågt just nu?

Då Suzuki 140hk verkar vara populär vore det bra med lite mer info om den, propeller har en tabell som kan uppdateras. Douglas Åkerholm skall dock installera bränslemätare och skall återkomma med mer fakta till våren.


§10.

Övrigt

Frontluckan pågår fortfarande. Håkan skall lämna in sin lucka denna vecka så får vi höra hur det går.

Gummilisten lika så.

Stripes, hittde ett företag som skulle kunna göra den men det vi fick från Ryds vara endast första delen från fören. Även den ovala Ryds 695 dekalen saknar vi info om. Vi är inte riktigt klara där heller.

Fotokalender, bygger på att vi får många bilder från medlemmar, sedan kostar det ca 100:-/kalander + utskick. Föreslår att vi avvaktar ifall det blir någon kostnad att få en frontlucka, mallar kan kosta.

Instagram konto, Facebook-sida?


§11. Nästa styrelsemöte

Januari/Feb 2016

Via Skype


§12. Mötets avslutande