Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 14, 2015-05-04

 

 

Tid: Den 4:e Maj 2015, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Stellan avgick och uppmärsammades för insatsen med ett presentkort på Systembolaget a 150:-. Ersatts med Jonny Lagerstöm som blir ny sekreterare, välkommen!

Se årmötesprotokollet.

§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 9:e mars, 2015

Protokoll från årsmötet 24:e mars, 2015


§6. Ekonomi

Hur många har betalt in årets avgift?

Behöver vi sända ut en påminnelse?

Vad har vi i kassan?


§7. Medlemmar

Aktuellt antal medlemmar


§8. Klubbträffar

Sommarträff, Stockholm och Göteborg?

Föreslår att inför denna säsong sända ut frågan ifall någon medlem har något förslag på plats och datum. 


§9. Hemsidan

Artikel om mattor är nu klar. Om någon har köpt mattor skulle det vara bra att veta att allt fungerat bra, och någon bild på hur fint det blev.

Fel meddelande ifall man sänder till grupp? tror det funkar nu utan fel?


§10. Övrigt

Frontluckan

Gummilisten, kan klubben ta kostnader för prover för att hitta en som passar?

Stripes

Fotokalender

#ryds695

Marinwiki


§13. Nästa styrelsemöte

September

Via Skype


§14. Mötets avslutande