Webbplatsens överlägg

Protokoll för styrelsemöte nr 14, 2015-05-04

 

 

Tid: Den 4:e Maj 2015, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande: Robert Jung, Annica Ljungström, Patrik Larsson, Bennie Sjöquist, Jonny Lagerström
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Ordinarie valdes.

§4. Styrelsen

Stellan har avgått som sekreterare och ersatts av Jonny Lagerström. Stellan har avtackats för sina insatser med ett presentkort a 150:-

Jonny hälsades välkommen till styrelsen.

§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 9:e mars, 2015

Protokoll från årsmötet 24:e mars, 2015


§6. Ekonomi

19 st har betalat årsavgiften (2015-05-07). Påminnelser skickade till övriga.

9332 kr i kassan.


§7. Medlemmar

47 registrerade medlemmar. 2 nya i år.


§8. Klubbträffar

Klubben är öppen för förslag från medlemmarna. Förfrågan kommer att skickas ut i kommande infobrev.


§9. Hemsidan

Artikel om mattor är nu klar. Om någon har köpt mattor skulle det vara bra att veta att allt fungerat bra, och någon bild på hur fint det blev.

Det har upptäckts fel-meddelande ifall man sänder till grupp. Problemet bestod i att programvaran behövde uppdateras. Uppdatering sker inte med automatik. Dessutom försvinner hemsidans layout när uppdatering sker. Patrik redogjorde kring andra svårigheter med hanteringen av den aktuella programvaran (Joomla).

I nästa utskick av infobrev kommer en förfrågan att finnas, om det finns medlemmar med kunskaper i Joomla, som kan tänkas bidra med hjälp?

Det konstaterades att hemsidan är en förutsättning för klubbens fortlevnad.


§10. Övrigt

Arbete pågår för framtagning av ny frontlucka. I nuläget finns dock inga lägesuppdateringar.

Jonny har gjort mätningar på fronluckans gummilist och gjort en beställning hos Ertec (originaltillverkaren). Profilen var hyfsat rätt, men listen visade sig vara tillverkad i plast och därmed inte avsedd som tätlist. Robert lyfte frågan, om föreningen ska gå in och ta del av kostnaden när “provdelar” beställs? Styrelsen biföll, men i det aktuella fallet berodde felbeställningen på att mail från Ertec inte lästs tillräckligt noggrannt och Jonny avböjde därför stöd från föreningen. Jonny fortsätter att leta efter lämplig list.

Det fastställdes dock att föreningen kan betala viss del av kostnaden vid provbeställningar.

Robert har varit i kontakt med tillverkaren av de “stripes” som finns på våra båtar. De är mycket intresserade av att hjälpa till, men verkar inte riktigt ha koll på vilka stripes det är som avses. Robert fortsätter driva ärendet.

Stellan har inkommit med ett par förslag:

  • Fotokalender. Robert kollar upp kostnader och återkommer.
  • Starta ett Instagramkonto eller att man taggar sina foton där, #ryds695. Styrelsens kunskaper i ämnet är tyvärr något bristfälliga, men Robert ska kolla upp ytterligare. I anslutning till detta diskuterades även om klubben skulle lägga upp en Facebook-sida. Annica undersöker möjligheten.

Robert tipsade om “Marinwiki” på internet. Det är en relativt ny sida med mycket bra gratis-info. Framförallt lyftes sidans hamnguide upp, som redan i nuläget innehåller många hamnar.


§13. Nästa styrelsemöte

September

Via Skype


§14. Mötets avslutande Ordföranden avslutade mötet.