Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 13, 2015-03-09

 

 

Tid: Den 9:e mars 2015, kl 20:00
Plats: Möte via Skype, ev telefonmöte
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från vårt styrelsemöte 23:e september, 2014

§6. Ekonomi

Kassa rapport.

Budget 2015


§7. Medlemmar

Aktuellt antal


§8.


Klubbträffar


Vinterträff, hade tyvärr svårt att hitta ett datum i år, rest mycket på senaste tiden.

Inbjudan till träff på båtmässan i Stockholm gick ut men inga svar kom in. Bennie, Stefan och Robert möttes dock upp där.

Sommar träff? 


§9. Hemsidan

Artikel om mattor är förberedd, sakna dock idag innehåll.

 

Ny artikel om toatömning finns.

 

Ny artikel om solpanel finns.

 


§10. Revision

Revisionen är klar och har gått bra.


§11. Valberedningen

Är det någon som avgår? förutom Stellan.

Jonny Lagerström är förslaget att ersätta Stellan.


§12. Övrigt

Tack vare Ryds så har vi kommit i kontakt med orginal leverantören av gummilist (och knäppen). En medlem lägger en beställning och provar gummilisten innan vi går ut och informerar övriga medlemmar.

Ny front lucka har en medlem hittat en potentiell leverantör, skall beställa en lucka och se att den passar innan vi går ut till övriga medlemmar.

Stripes och Ryds dekal, har hittat en leverantör som levererar våra 2 olika ryds dekaler samt stripes. Skall slutföra detta då stripes inte stämde med vad vi har. De erbjuder 15% rabatt till våra medlemmar.

 

Årsmötes datum?


§13. Nästa styrelsemöte

april / maj

Via Skype


§14. Mötets avslutande