Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 11, 2014-05-19

 

 

Tid: Den 19:e Maj 2014, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

Oförändrad från tidigare år då samtliga omvaldes på senaste årsmötet.

Ny revisor blev vald. Se årmötesprotokollet.

§5. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 4:e mars, 2014

Protokoll från årsmötet 19:e mars, 2014


§6. Ekonomi

Hur många har betalt in årets avgift?

Behöver vi sända ut en påminnelse?

Vad har vi i kassan?


§7. Medlemmar

Aktuellt antal medlemmar


§8. Klubbträffar

Sommarträff, Stockholm och Göteborg?


§9. Hemsidan

Artikel om var vi kan köpa mattor skulle vi kunna lägga upp. Om någon har köpt mattor skulle det vara bra att veta att allt fungerat bra, och någon bild på hur fint det blev.


§10. Övrigt

Annica, kort summering från kontakten med Ryds. Frågan om stripes kom upp igen, vi kom ju inte hela vägen sist, men det var ju inte helt lätt att få allt från Ryds, eller så saknades det?

Antal medlemmar stämmer inte, på hemsidan står det 46, men om man tittar på Medlemmar, Alla medlemmar så är det bara 19. Det beror på att vi just nu skiljer på vilka som hunnit betala årsavgiften eller inte. Kan vi göra detta på annat sätt? Vad händer ifall vi sänder ett mail till Alla medlemmar? blir det till 19 eller 46 medlemmar då?


§13. Nästa styrelsemöte

September

Via Skype


§14. Mötets avslutande