Webbplatsens överlägg

Dagordning för styrelsemöte nr 10, 2014-03-04

 

 

Tid: Den 4:e mars 2014, kl 20:00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:  
Frånvarande:  
 

§1. Mötets öppnande  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§4. Styrelsen

§5. Föregående mötesprotokoll Protokoll från vårt styrelsemöte 30 september, 2013

§6. Ekonomi

Kassa rapport.

Budget 2014


§7. Medlemmar

Aktuellt antal

Nya medlemmar

Någon som lämnat 695-klubben


§8.


Klubbträffar


Vinterträff hade vi på Lidingö 2:a Februari. Artikel finns på hemsidan.

Träff på båtmässan planeras i Stockholm, Mitt i veckan är att föredra.

Sommar träff? 


§9. Hemsidan

Patrik undersöker om det går att skilja bort de olika styrelsedokumenten från senaste artiklar, så att de “riktiga” tipsen endast hamnar under droplisten Om klubben/Verksamhet osv. Detta gör det enklare för besökare att finna intressanta nyheter som är mera båtrelaterade istället.

Frivilliga som vill skriva artiklar efterlyses. Vi har noterat att solpaneler monterats och tips om detta mottages tacksamt. Även olika förslag på andra förbättringar, tex organiserad förvaring i bakre durken. Allt är välkommet!

Ytterligare ett företag har vi hittat som gör kapell till våra båtar, skall vi kolla upp dom?

Vi borde lägga upp en artikel vart det går att beställa mattor till båten, från orginal leverantören.


§10. Revision

Hur har revisionen gått?


§11. Valberedningen

Är det någon som avgår?

Innan årsmötet ska vi leta upp en ny revisor samt suppleant till styrelsen. Bennie hade förslag. Robert kontaktar och säkerställer tilltänkta kandiater.


§12. Övrigt

Ryds skulle inventera vilka 695 delar, artiklar etc som dom har och ge oss en lista. Annica kontaktar Ryds för att höra vad de har kvar för delar och om de kan hjälpa oss med en leverantörsförteckning för unika detaljer till båtarna.?

Förfrågan finns om nyckel till kabin dörr, instrument panel, gummilist och knäppen till frontluckan även matta till båten. Hur kan vi rätt på bra leverantörer?

Årsmötes datum?


§13. Nästa styrelsemöte

april / maj

Via Skype


§14. Mötets avslutande