Webbplatsens överlägg

Dagordning för konstituerande möte 2011-03-19

 

 

 

Tid: Den 19 mars 2011, kl 17:00
Plats: Katrinelunds BK, Björkuddstranden
(Ekholmsnäsvägen 105, 181 64 Lidingö)
§1. Mötets öppnande  
§2. Godkännande av dagordning  
§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
§4. Fastställande av stadgar,

bildande & namn på klubben

Förslag bifogas separat
§5. Fastställande av avgifter

Förslag till avgifter

Medlemsavgift: 100 kr per år
Påminnelseavgift: 25 kr per påminnelse

§6. Fastställande av budget

Förslag till budget

Intäkter
Medlemsavgifter: 3500 kr

Kostnader
Reseersättningar: 1000 kr
Möteskostnader: 500 kr
Telefonkostnader: 500 kr
Datakostnader/hemsida: 1000 kr
Porto: 500 kr

Resultat
Vinst: 0 kr

§7. Val av styrelse

Förslag till styrelse (samtliga väljs på 1 år)

Ordförande:Robert Jung
Kassör: Bennie Sjöquist
Sekreterare: Stellan Spaak
Webbansvarig: Patrik Larsson
Klubbmästare: Annica Ljungström
Ledamot: Per Granqvist

§8. Val av revisor Förslag: Hans Liljenström
§9. Val av valberedning Förslag: Hans Liljenström
§10. Övriga val Förslag till hedersmedlem: Per Lagerling (klubbens grundare)
§11. Övriga frågor  
§12. Mötets avslutande