Webbplatsens överlägg

Bogpropeller

(Inskickad av Jan-Åke Fredricson)

 

När jag köpte båten bestämde jag mig för att montera bogpropeller (och ankarspel). Med en bogpropeller kan man styra fören dit man vill när vinden ligger på. Man undviker skador på båt skrovet.

Jag hade sett Engbo:s sortiment på båtmässan i Göteborg. Jag bestämde mig för Engbo XF20 med touchpanel på instrumentpanelen och fjärrkontroll för både bogpropeller och ankarspel.

Den är kompakt och får rum i Ryds 695.

 

Bogprop-Bild-BOG-9-lo-res

Installationen

Följ den medföljande monteringsanvisningen. Den åskådliggör montaget bra men här kommer ytterligare tips för installationen i Ryds 695.

Det svåra var att bestämma var hålet för tunneln skulle vara. 

Montergingsanvisningen säger att tunnelns överkant skulle vara min 110mm under vattenytan, samtidigt som det skulle vara material kvar under tunneln.

Det är också viktigt att man sätter bogpropellern så långt fram som möjligt för att få bästa kraften.

Jag kapade upp dubbelbotten i etapper. Till slut kapade jag av ena väggen av tvärbalken mellan bottenstockarna och då fanns det plats. Måttet är 20cm från den andra väggen av tvärbalken till mitten av röret, se bild nedan.  Man behöver dock inte kapa upp lika mycket som jag gjorde.

 
Som mall hade jag ett avloppsrör som jag kapade efterhand för att få rätt vinkel, höjd och längd. Diametern på avloppsröret är mindre än tunneln.

 

Bogprop-Bild-BOG-1-lo-res

 

Det är viktigt att röret sitter vinkelrätt mot båtens linje.

På min båt blev Innermåtten: överkant avloppsrör 35cm underkant 4,5cm.

 

Därefter tog jag tuschpennan och ritade runt avloppsröret. Borrade ett större hål i mitten, tog sticksågen och sågade en bit innanför linjen, se nedan

Men tänk på att vinkla sågen i tunnelns vinkel!

 

Bogprop-Bild-BOG-2-1-lo-res

 Därefter använde jag en roterande fil för finjusteringen. Jag tog ett nytt avloppsrör som var längre och passade in det.

Jag kapade tunneln efter den vinkeln som det inpassade avloppsröret hade för att ha den som mall för inpassning av tunneln.

När tunneln var inpassad kapade jag den så att den stack ut ca 4 cm.

 

Bogprop-Bild-BOG-2-2-lo-res

 

Tänk på att tunnelväggen ska sticka ut i fören och bilda en spoiler så att vattnet inte spolar in i tunneln.

Det är lätt att slipa i plast med roterande fil och vinkelslip med flexskiva.

 

Bogprop-Bild-BOG-3-lo-res

 

När tunneln passade slipade jag av plasten runt hålet ca 10cm invändigt och gelcot ca 5cm på utsidan.

För att vattnet ska kunna rinna från fören till aktern monterade jag ett plaströr under tunneln. Röret stack jag in under kvarvarande vägg för tvärbalk.

 

Därefter spacklade jag fast tunneln. Innan jag började plasta tejpade jag ytan där bogpropellern ska monteras för att det inte ska komma plast på tät-ytan mellan bogpropeller och tunnel.

 

Jag plastade fast tunneln med ca 10 lager glasfiber (Köpt på Biltema).

 

Bogprop-Bild-BOG-4-lo-res

 

Utsidan skrovet målades med gelcoat och sedan med epoxiprimer.

 

Därefter förstärktes kvarvarande tvärbalk genom att plasta fast två 20mm plyfaskivor. Tunneln för bogpropeller förstärker också skrovet.

 

Bogprop-Bild-BOG-5-lo-res

 
Monteringen av bogpropeller i tunneln var sedan enkel med hjälp nav bifogad borrmall.

Följ anvisningen och använd rekommenderad tätningsmassa.

 

Bogprop-Bild-BOG-6-lo-res

 

 

Bild-BOG-10_LoRes 

Jag byggde in allt i en plyfa-låda och målade allt vitt. Jag satte sedan ljuddämparmatta på insidan av lådan.

 

Bogprop-Bild-BOG-8-lo-res

 

 

El-installation
Detta beskrivs i monteringsanvisningen som följer med när du köper bogpropellern. Jag satte styrenheten på babordsida under passagerarstol och manöverenheten på instrumentbrädan. Fjärrkontroll finns att köpa, vilket inte dumt när man har ankrat upp vid en ö och fören blåser undan när man ska kliva ombord.

 

Bogprop-Bild-BOG-9-lo-res

 

 

 Klart!